שירה יקרה,

כמו יוליוס קיסר, כך גם את - "veni,vidi, vici"' - באת, ראית וכבשת.

באת - באמונה מלאה בצדקת דרכנו, גם כאשר הדרך לא הייתה פשוטה כלל.
ראית -  את המורכבות של התיק, ראית כיצד יש לפעול ומעל הכל, בין עשרות הדפים והמסמכים ראית אותי.
כבשת - אותי באופייך, ביכולותייך ובידע המשפטי הנרחב, אשר בזכותם הצלחנו להפוך את קערת "פסק הדין" על פיה ולראות שהצדק אכן קיים.

מבקשת להודות לך מקרב לב -על כל אלה ועל הרבה יותר.